Team

Ukrainian team is defined as those skaters who take the first three places in the National Ukrainian annual championship among adults and juniors. In addition, Ukrainian team consists of the primary coaches, secondary coaches, judges, team leaders and medical personnel selected to represent Ukraine at the international Figure Skating Championships.

LIST OF NATIONAL FIGURE SKATING TEAM MEMBERS

SENIOR

MEN 

PANIOT Yaroslav 

PAVLOV Ivan 

SHMURATKO Ivan 

LADIES

ARKHIPOVA Anastasiya

KHNYCHENKOVA Anna

GOZHVA Anastasiya

ICE DANCE

NAZAROVA Alexandra – NIKITIN Maxim

POPOVA Dariya – BIYELIKOV Vladimir

ZHATA Yuliia – LUKOUSKI Yan

OLIMPIC TEAM

PANIOT Yaroslav 

KHNYCHENKOVA Anna

NAZAROVA Alexandra – NIKITIN Maxim

JUNIOR

MAN:

Ivan PAVLOV

Ivan SHMURATKO

Yan TKALICH

LADIES:

Anastasia ARHIPOVA

Maryna ZHDANOVYCH

Sofiya GOLYCHENKO

PAIRS:

Sofiya NESTEROVA - Illiya DARENSKYI

Mariya SYPLENKO - Danylo YERMAKOV

DANCES:

Daryna POPOVA - Volodymyr BELIKOV

Mariya GOLUBTSOVA - Kyryllo BELOBROV

Ganna CHERNAVSKA - Volodymyr GOROVYJI

2016 © Ukrainian Figure Skating Federation.